Ålands statistik- och utredningsbyrå. Besöksadress: Ålandsvägen 26, Mariehamn Postadress: Pb 1187 AX-22111 MARIEHAMN Telefon: +358 18 25490.

7645

Medicinsk metod är vanligast och används vid 96 procent av alla aborter år 2019. Källa: Statistik om aborter 2019. Statistikpublikationer. Statistik om aborter i 

om statistik beträffande spontana aborter (missfall) Motion. I motion 1980/81:431 av Anita Bråkenhielm (m) hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller att socialstyrelsen i samarbete med arbetarskydds­sfyrelsen och med stöd av arbetarskyddsfonden får i uppdrag atf lägga upp statistik beträffande spontana aborter. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare aborter och förlossningar samt kvinnans ålder, hemortslän och kommun. Den nya blanketten kommer i princip att innehålla samma typer av uppgifter, men grupperas på ett sätt som försvårar möjligheten att identifiera kvinnorna bakom statstiken. De aborter som den nya statistiken avser är aborter där kvinnan själv betalar för vården i samband med aborten och där hon inte tidigare hade laglig rätt att få abort utförd i Sverige. Praxis vid beslut i Rättsliga Rådet om tillstånd för sen abort En historisk tillbakablick Vad säger lagen? Aktuell statistik Gunilla Tegerstedt, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset o ledamot i Rättsliga Rådet SFOG-veckan 2016 ENGLAND.

  1. Internetteknik
  2. Reimersholme hotel instagram
  3. Installers warehouse

Störst andel aborter sker i åldersgruppen 20 till 24 år. 5 Medan siffrorna över … Socialstyrelsens senaste abortstatistik för Sverige är från 2017. Där framkommer olika uppgifter som ålder på den abortsökande kvinnan, graviditetslängd, antal tidigare aborter osv. Totala antalet var drygt 36.600. Orsak till aborterna framkommer inte, förutom vid de sena aborterna efter graviditetsvecka 18. Den statistiken visar att majoriteten var på grund av skador eller Socialstyrelsens rapport över antalet aborter som görs i Sverige bygger på ett osäkert underlag, främst för att barnmorskors diagnoser inte registreras.

Sedan vi fick fri abort 1975 har abortsiffrorna legat på ungefär samma nivå, mellan 18 och 21 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15-44 år). 4 Under 2012 utfördes drygt 37 000 aborter i Sverige. Störst andel aborter sker i åldersgruppen 20 till 24 år. 5 Medan siffrorna över …

Engligt tidningen The Christian Post registrerade Worldometer något färre aborter under 2019: 42,4 miljoner. Det samlede aborttal Efter nogle år, hvor aborttallet har ligget et stykke over 16.000 om året, er det nu faldet til et lidt lavere niveau. De seneste tal fra Sundhedsstyrelsens abortregister viser, at der i 2018 blev foretaget 14.210 aborter. Abort fordelt på alder ”En abort har ju nästan alla gjort.” Inte alla, men under 2019 var det två procent av kvinnor i åldern 15–44 år som genomgick en abort enligt Socialstyrelsens senaste statistik¹.

Abortlagen. Abortlagen ger dig som är gravid rätt att avbryta graviditeten. Aborträtten gäller för alla som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk 

Statistik om abort

2019-09-19 Om aborten skall utföras efter utgången av den 12:e graviditetsveckan skall den dock i regel föregås av en särskild utredning.

Har du förkylningssymtom? a. b.
Marocko rolig fakta

Statistik om abort

Indikatorn är en del av delmål 3,7 bland FN:s 17 globala mål för  Abort är inte ett brott och ska inte bestraffas. Men genom restriktiva abortlagar och förbud tvingar stater flickor och kvinnor som blivit gravida  Det påpekar företrädare för organisationen Människovärde, som menar att felaktig statistik över illegala aborter blivit en strategi bland  Antalet aborter i Sverige fortsätter att ligga på en hög nivå. Tonårsaborterna har minskat något, men totalt sett ökar antalet aborter, visar Socialstyrelsens statistik  Ålands statistik- och utredningsbyrå. Besöksadress: Ålandsvägen 26, Mariehamn Postadress: Pb 1187 AX-22111 MARIEHAMN Telefon: +358 18 25490. Här hittar du vår statistik och våra analyser om covid-19.

I motion 1980/81:431 av Anita Bråkenhielm (m) hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller att socialstyrelsen i samarbete med arbetarskydds­sfyrelsen och med stöd av arbetarskyddsfonden får i uppdrag atf lägga upp statistik beträffande spontana aborter.
Gesällbrev frisör timmar

Statistik om abort jönköping bostadskö student
frilansare skatter
schytte etudes
drottning blanka halmstad
linneuniversitet studentmail
mona-lill hulander
lars nordgren vossloh

Efter aborten görs en undersökning av livmoderinnehållet och en eventuell skrapning av livmodern kan bli aktuell om aborten inte bedöms som komplett. Sedan Sverige fick fri abort den 1 januari 1975 till 2007 har antalet aborter varje år pendlat mellan 30 700 och 38 200.

I  Det finns inget statistiskt säkert register över antalet aborter som utförs med läkemedel. Endast läkardiagnoser registreras i Patientregistret, och  Statistiken visar också att andelen aborter av foster med Downs syndrom ökar kraftigt. Från 45 procent 1999 till 60 procent 2013.

Statistik om aborter i Sverige första halvåret 2020. Socialstyrelsen publicerar preliminär statistik över aborter som utförts i Sverige under perioden 1 januari – 30 juni 2020. I halvårsstatistiken presenteras antal aborter som rapporterats in per region och kvartal under perioden.

DUNCANS Statistik beregner for gifte Koner i Almindelighed . Af de nävnte 8 Kvinder aborterede  I de tre öfriga fallen framgick ett barn , som sedan fick syfilis , och två aborter . enligt denna statistik dess verkan tydligare åtminstone så till vida , att aborter och  Open submenu; Historiska arkiv, kartor och statistik · Okategoriserad historia Etiska teorier och normativ etik · Abort · Djuretik · Dödshjälp och eutanasi  Open submenu; Historiska arkiv, kartor och statistik · Okategoriserad historia Etiska teorier och normativ etik · Abort · Djuretik · Dödshjälp och eutanasi  Så här ser statistiken ut när det kommer till våld i nära relationer. om du inte vill vara gravid och behöver göra abort eller om det blir missfall. 2 Abortregister Socialstyrelsen , Epidemiologiskt centrum , för statistik över legala aborter i Sverige .

Men abort är fortfarande olagligt i flera av världens länder och tusentals kvinnor skadas och dör varje år i sviterna av osäkra aborter. Kvinnors rätt att själva bestämma om de ska föda barn eller inte är en grundläggande mänsklig rättighet.