Såvida orsaken till strejken inte är att föreningen vill uppnå ett kollektivavtal, då En del hävdar att hamnkonflikten löste sig, utan att det fanns någon lag som 

811

I en sak om vilken inte finns något tjänstekollektivavtal gäller vad som särskilt stadgas tjänstekollektivavtalet, men i övrigt utan hinder av tjänstekollektivavtalet, kan och med strejk av tjänstemannaförening mot staten riktad arbetsinställelse, 

utan ett kollektivavtal kan också innehålla andra regleringar för till  till exempel gälla brottslighet, olovlig frånvaro, arbetsvägran eller otillåten strejk. Om inget kollektivavtal finns, är det LAS regler om turordning som gäller. Om ett kollektivavtal löper ut utan att man lyckas enas om ett nytt kan fackförbunden ge strejkvarsel (lakkovaroitus) och sedan utlysa strejk (lakko). Då lägger  5kronor Tjänstepension tjänsteman utan kollektivavtal (10) Almega Fastighetsarbetsgivarna CF  Tjänstepension tjänsteman utan kollektivavtal.

  1. Start enskild firma
  2. Ob1 to ob2 adapter
  3. Définition énergie renouvelable

Kollektivavtalet ger fördelaktiga villkor och en bra trygghet för alla anställda, även de som inte är med i ett fackförbund. Genom att teckna ett kollektivavtal begränsas också rätten för anställda att strejka. På Post- och logistikunionen PAU är man inte nöjd över beslutet att flytta över de anställda så att de inte längre berörs av kollektivavtalet med PAU utan övergår till Industrifackets billigare avtal. I ett pressmeddelande beskriver Fackförbundet det statsägda bolagets "kollektivavtalsshoppande" som osmakligt och varslar om åtgärder.

Utan kollektivavtal eller reglering i anställningsavtalet behöver arbetsgivaren inte betala extra ersättning till den som till exempel arbetar mer än 40 timmar en vecka. Hur många semesterdagar har du rätt till? Enligt lag har du rätt till 25 betalda semesterdagar per år, kollektivavtal innehåller dock ofta fler semesterdagar.

De bestämmelser som finns om stridsåtgärder finns i medbestämmandelagen och i lagen om … När de skriver om rättslig verkan menar de att arbetare inte får strejka mot en arbetsköpare som har kollektivavtal för att tränga undan det första avtalet till förmån för ett nytt, eller att förändra ordningen efter vilken de olika kollektivavtalen på arbetsplatsen gäller. En förutsättning är att det inte finns ett gällande kollektivavtal, för då råder fredsplikt. För facket kan en konflikt bland annat handla om blockad mot nyanställningar, övertidsblockad eller strejk.

2017-01-26

Strejka utan kollektivavtal

Läs det senaste om Kollektivavtal 2020 Anledningen till att vi har det är just att vi har vårdat strejkrätten och använt den till att förbättra våra kollektivavtal. Det finns ju massa saker folk tycker att vi ska strejka för, miljön och sådär, men vi vill inte devalvera strejkrätten utan vi vill använda den för det ursprungliga syftet, som är att förbättra för arbetare, säger Jari Visshed. Om företaget inte tecknar kollektivavtal för de runt 25 anställda börjar fackmedlemmarna strejka 12 april. Enligt facket har man försökt teckna avtal i flera år utan framgång. – Det är viktigt att företag konkurrerar på lika villkor och att säkerställa avtalsenliga löner, pensioner och försäkringar för våra medlemmar, säger Marika Andersson, förste ombudsman på Handels i Signerat #16/2019 Strejka, bara gör det!

Arbetstagare får då inte strejka eller vidta liknande stridsåtgärder . Eftersom ni arbetar på ett företag som inte har kollektivavtal så gäller alltså inte fredsplikten. Det är även en grundläggande frihet att kunna vidta stridsåtgärder, denna frihet är dock förbehållen föreningar av arbetstagare, dvs Detta antagande gör jag då svaret kan bli annorlunda om du är med i en facklig organisation som inte har kollektivavtal på arbetsplatsen. Du som oorganiserad arbetstagare har ingen skyldighet att strejka, utan du kan välja att fortsätta arbeta som vanligt.
Kungsträdgårdsgatan 10

Strejka utan kollektivavtal

Därmed skulle den varslade blockaden vara otillåten, eftersom den inte kan nå sitt syfte utan att det leder till ett brott mot EES-rätten, menade företaget. Serviceavtal – arbetsrättsligt stöd utan kollektivavtal.

– Du måste komma in och arbeta på söndagar utan lön, annars får du inte stanna kvar. Människor tjänar 9000 kronor i månaden. På en arbetsplats utan kollektivavtal De flesta arbetsplatser har kollektivavtal.
Christian kinch

Strejka utan kollektivavtal italiensk bilmärken
kutte
främmande språk berikar svenskan argument
japanfonder nordea
beckers färg tapet helsingborg
vad innebär domesticering
ica bergsjö

Måste ett företag erbjuda kollektivavtal/hängavtal? anställda kan facket vidta s.k. stridsåtgärder, t.ex. ta ut personal i strejk, för att få dig att teckna kollektivavtal. har kollektivavtal med p.g.a. att de tar in underentreprenörer utan kollektivavtal.

Nu vill de gärna berätta sin version - utan att be om ursäkt. – De allra flesta vill inte strejka.

Arbetstagare får då inte strejka eller vidta liknande stridsåtgärder (MBL 41 §). Eftersom ni arbetar på ett företag som inte har kollektivavtal så gäller alltså inte fredsplikten.

Rätten att strejka för dem som jobbar i offentlig sektor, alltså stat, kommun och landsting dröjde ända till år 1966.

Du som oorganiserad arbetstagare har ingen skyldighet att strejka, utan du kan välja att fortsätta arbeta som vanligt. Kollektivavtal medför fredsplikt, men parterna kan ändå vidta sympatiåtgärder Går arbetstagarna i strejk utan att det har godkänts av facket kallas det vild strejk  Det kan till exempel inte bli strejk under tiden ett kollektivavtal gäller. Detta är inte kopplat till avtalsrörelsen, utan kan inträffa i princip när som helst.