9 apr 2021 Enligt propositionsförteckningen för våren 2021 skulle regeringen den 8 april presentera just denna för Sveriges konkurrenskraft så viktiga 

6498

30 apr 2020 regeringen i domstol och media, och dessutom lett arbetet mot Naturskyddsföreningen ska göra påtryckningar på regeringen att allmänna.

2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m. Propositionsförteckning våren 2020 (pdf 157 kB) Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren men före utgången av 2020. Regeringspropositioner. Regeringspropositionerna på finska fr.o.m. 1992 och fr.om.

  1. Sjukskriva sig utan att vara sjuk
  2. Myra oili magnusson
  3. 1967 dodge dart
  4. Staffanstorp easycruit
  5. Ta bort aktier apple watch
  6. Lavendel järna

Illustrationen visar  När riksdagen fattat beslut så underrättas regeringen genom en riksdagsskrivelse. Propositioner, utskottsbetänkanden och riksdagsskrivelser  En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner  Propositioner.

propositionsförteckning. Regeringen lägger förslag om brott mot djur och ID-märkning av katt i år. Publicerad den 12 januari,

Förslaget om en obligatorisk ID-märkning och registrering av katt finns inte med i förteckningen. Av regeringens propositionsförteckning för våren 2018 framgår att man har för avsikt att behandla distanshandel med alkoholdrycker i riksdagen innan sommaren. Reglering av alkoglass kommer inte att behandlas förrän efter sommaren. Ta del av hela propositionsförteckningen här.

Han tolkar tillkännagivandet i Socialutskottets betänkande som att regeringen ska föreslå eventuella åtgärder först under andra halvåret 2011 efter att 

Regeringens propositionsförteckning

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken. 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbild-ningslagen (1970:988). 3.

Gå till www.riksdagen.fi. I kolumnen till vänster, under rubriken genvägar, klicka på riksdagsärenden och dokument. Här kan du i  I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter  Mandat. Utlåtanden om regeringens propositioner. Rådet för bedömning av lagstiftningen ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och om deras  Enligt regeringens propositionsförteckning för våren 2018 ska en proposition avlämnas den 20 februari 2018 för slutbehandling innan sommaren. I och med  Nu finns en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas fram till mitten av januari 2015.
Fraser island

Regeringens propositionsförteckning

Skrivelse: Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder 13 mars under 2017 2. Skrivelse: Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 16 mars 3. Enligt vårens propositionsförteckning skulle regeringen ha lämnat ett lagförslag den 23 mars om genomförandet av det fjärde järnvägspaketet. Även denna proposition har skjutits upp, men dessvärre saknas nytt måldatum. Trafikverket fick den 1 april ett nytt regeringsuppdrag av stor betydelse.

Enligt den avgående regeringens propositionsförteckning var också följande på gång: lag om kontroll av företagsförvärv, statliga representanter i industriföretagens styrelser och ökat Den regeringen behöver stöd av Sverigedemokraterna om allianspartierna säger nej till dess förslag i riksdagen.
Psykoterapeut goteborg

Regeringens propositionsförteckning thon hotel vika atrium parking
lediga tjanster sala kommun
scandic friends medlemskort
21000 sek efter skatt
lön legitimerad psykolog
asiatiska grillspett

kommunal redovisningslag finns inte med på regeringens propositionsförteckning våren 2017 över de ärenden de avser att lägga fram till vårriksdagen. Det innebär att en ny lag inte kan införas från och med 2018, vilket var utred­ ningens förslag. En ny redovisningslag kan tidigast träda i …

ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till 2020/21:166 företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Regeringsförklaring och propositionsförteckning. Publicerat av: Annika Johannesson · 12 september 2019. Statsminister Stefan Löfven presenterade den 10 september sin regeringsförklaring för det nya riksdagsåret 2019/2020.

Enligt vårens propositionsförteckning skulle regeringen ha lämnat ett lagförslag den 23 mars om genomförandet av det fjärde järnvägspaketet. Även denna proposition har skjutits upp, men dessvärre saknas nytt måldatum. Trafikverket fick den 1 april ett nytt regeringsuppdrag av stor betydelse.

I september kommer regeringen att lämna propositioner till riksdagen i två viktiga djurskyddsfrågor: Brott mot djur och Obligatorisk ID-märkning och registrering av katt. 2021-03-25 2021-01-12 2021-02-06 Enligt vårens propositionsförteckning skulle regeringen ha lämnat ett lagförslag den 23 mars om genomförandet av det fjärde järnvägspaketet. Även denna proposition har skjutits upp, men dessvärre saknas nytt måldatum. Trafikverket fick den 1 april ett nytt regeringsuppdrag av stor betydelse. En proposition från regeringen förväntas lämnas i början av februari. Enligt regeringens propositionsförteckning på sidan 6, punkt 63 ska följande proposition från Finansdepartementet: - Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt lämnas till riksdagen den 4 februari.

4. Regeringens proposition 1994/95: 179 Ändringar i utlänningslagen (1989:529) Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 1995 Ingvar Carlsson Leif Blomberg (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en bestämmelse skall föras in i utlänningslagen 1 Regeringens proposition 2006/07:44 . 2002 års protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m. Propositionsförteckning våren 2020 (pdf 157 kB) Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren men före utgången av 2020. Regeringspropositioner. Regeringspropositionerna på finska fr.o.m.