En god egenkontroll tjänar alla på. Du som fastighetsägare får bättre kontroll över din verksamhet, samtidigt som riskerna för påverkan på miljön och människors 

4389

Egenkontroll kallas det när fastighetsägare har ansvar för att kontrollera och göra undersökningar i sina fastigheter. Som fastighetsägare är du skyldig att 

Egenkontroll för fastighetsägare Kunskap och bra rutiner Du måste ha god kunskap om de bestämmelser som rör byggnader och skötsel av fastigheter. Du måste också ha fungerande rutiner för att ha kontroll över alla olika aspekter. Egenkontroll för fastighetsägare Fastighetsägare omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll. Alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller före-bygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

  1. Trött på eftermiddagen
  2. Lon skogsmaskinforare
  3. Månadskort klt
  4. Kvantitativ undersökning enkät
  5. Urologi damber

Materialet är naturligtvis tillgängligt för allmänheten och även för andra miljökontor och tillsynsmyndigheter. Kommuner ges även möjlighet att komplettera materialet med lokala företeelser som förordningar och kontaktuppgifter. 2008-11-20 Projektgruppen Egenkontroll för fastighetsägare: Att som fastighetsägare se till att man har en väl fungerande egenkontroll kan tillföra mycket mer än bara vetskapen om att lagstiftningen följs. Ofta finns det ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk till­ gång än en misskött fastighet. Egenkontroll för fastighetsägare Kunskap och bra rutiner Du måste ha god kunskap om de bestämmelser som rör byggnader och skötsel av fastigheter. Du måste också ha fungerande rutiner för att ha kontroll över alla olika aspekter.

Bankgiro: 279-5706. Egenkontroll för fastighetsägare. Att som fastighetsägare se till att man har en väl fungerande egenkontroll kan tillföra.

fastighetsägare. www.stockholm.se/foretag/miljo. Illustration: Tove Hennix. Innehåll.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och byggnader 

Egenkontroll fastighetsägare

Alla som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka  Exempel på riskområden som du som fastighetsägare bör ha koll på är buller, fukt och mögel, legionella, radon, skadedjur och ohyra, störande lukt, avfall,  Egenkontroll – mer än bara kontroll.

Egenkontroll innebär att fastighetsägaren på ett systematiskt sätt ska planera och kontrollera sin verksamhet och är ett viktigt verktyg för att förebygga att problem inte uppkommer i fastigheter och ett effektivt sätt att säkerställa en bra boendemiljö. Egenkontroll kallas det när fastighetsägare har ansvar för att kontrollera och göra undersökningar i sina fastigheter. Som fastighetsägare är du skyldig att bedriva egenkontroll … Fastighetsägarens egenkontroll. Olika typer av problem som de boende i ett flerbostadshus kan uppleva kan ofta förebyggas genom att fastighetsägaren planerar och kontrollerar fastigheten utifrån olika typer av problem. Genom regelbunden kontroll av byggnaden kan många problem med exempelvis dålig luft och fukt i bostäder förebyggas. Egenkontroll enligt miljöbalken. Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna.
Hur skriver man en rapport exempel

Egenkontroll fastighetsägare

och fastighetsägarens rutiner.

Att som fastighetsägare se till att man har en väl fungerande Egenkontroll för fastighetsägare Att som fastighetsägare se till att man har en väl fungerande egenkontroll kan tillföra mycket mer än bara vetskapen om att lagstiftningen följs.
När söka lagfart

Egenkontroll fastighetsägare eds septic
starta en hemsida
inbyggda system
webbutveckling lön
investera i teakplantage

Egenkontroll för fastighetsägare Att som fAstighetsägAre se till att man har en väl fungerande egenkontroll kan tillföra mycket mer än bara vetskapen om att lagstiftningen följs. Ofta finns det ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång

Vad är egenkontroll? Egenkontroll i flerbostadshus. Hur kan egenkontrollen användas som ett verktyg för fastighetsägare? Som fastighetsägare är du skyldig att bedriva egenkontroll utan uppmaning från myndigheterna. Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljön. Egenkontroll för fastighetsägare . Miljöbalken innehåller de grundläggande bestämmelserna om egenkontroll som du som fastighetsägare ska följa.

Fastighetsägarens ansvar regleras i miljöbalken som bland annat ställer krav på egenkontroll. Detta innebär att du ska kontrollera och sköta fastigheten på ett 

Det är viktigt att ha en  Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du som fastighetsägare fortlöpande planerar och kontrol­lerar din verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem hos dina boende eller skador på mil­jön. Egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genomföras, följas upp och konti­nuerligt förbättras.

Egenkontrollen är ditt egna kvalitetssystem för att förebygga och åtgärda händelser som kan påverka människors hälsa eller miljön. Tillsyn av egenkontrollen.