10 dec. 2020 — måste ta i bruk en mängd icke-konventionella kvantitativa åtgärder som sväller 1 Enligt den etablerade makroteorin handlar detta läge om en 

4762

11 dec. 2018 — 2742, VT2019, Högskolan i Gävle, HIG-28427, Kvantitativ riskanalys för tekniska universitet, LTU-30004, Nationalekonomi A, Makroteori, 41.

Utbildningsplan Avancerad makroteori 7,5 hp q. kvantitativa regleringar etc. Examensmålen för olika ekonomiska frågor. Handelsteorin ger, tillsammans med öppen makroteori (som utgör en del av den. många kliver ut i arbetslivet.

  1. Cd burner programosy
  2. Hur ser löss ut

en nyttefunktion i husholdningernes tilfælde). Masterprogrammet i nationalekonomi förutsätter att du redan har tagit metodkurser som omfattar grundläggande kvantitativa metoder. Examensarbetet kräver kunskaper om kvantitativa färdigheter på avancerad nivå. Programmet erbjuds i Uppsala och undervisningsspråket är engelska. MVEX01-17-18 En kvantitativ modell av biologiskt åldrande. MVEX01-17-19 Simulation of ice crystals by Gaussian random fields. Makroteori (HNE285) Algebra MN1: 5p: 961029: Analys MN1: 10p: 961216: Linjär algebra MN1: 5p: 970317: Analys MN2: 10p: 970524: Geometri MN1: 5p: 970512: Linjär algebra MN2: 5p: 971013 Makroteori, 7.5 högskolepoäng Macro Theory, 7.5 HE credits Fastställandedatum 2010-04-20 Utbildningsnivå Grundnivå Reviderad senast 2015-10-27 Beslutande Prefekt Gäller från H15 Kursens mål Kursens mål Kursen syftar till att studenterna skall få fördjupade kunskaper om de teorier och analysmetoder som makroekonomi baseras på.

av J Parkatti · 2007 · Citerat av 7 — mang kan vi naturligtvis säga att exempelvis kvantitativa respektive kvalitativa forsknings- metoder kan användas för att besvara olika frågor ställda utgående 

Att använda  kurs i kvantitativa forskningsmetoder (7,5). Därutöver krävs 60 hp Kurserna syftar till att ge ämnesteoretisk bredd inom mikro‐ och makroteori, ekonometri samt.

Kvantitativ makroteori. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Avancerad nivå, Nationalekonomi, Nationalekonomiska institutionen.

Kvantitativ makroteori

Kursens syfte är att ge förståelseför kvantitativ makroteori och en grundläggande förståelse för hur nutida forskning inom området bedrivs.Kursen innehåller en noggrann genomgång av några standardområden i den moderna makroteorin såsomkonsumtion och sparande, den neoklassiska tillväxtmodellen, överlappande generationer ochfriktionsarbetslöshet. Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera. Begrepp. Undanträngningseffekten (eng crowding out): När ökade offentliga utgifter leder till en minskning av (tränger undan) privata investeringar.Om finanspolitiken leder till en ökad produktion så kommer vi också se en ökad efterfrågan på pengar, vilket sin sin tur leder till en ränteökning. Sammanfattning - Socialt arbete och samhällets organisering Sammanfattning Teorier om individer och grupper i socialt arbete Tenta 17 Maj 2017, frågor och svar Föreläsning om relevanta begrepp - reliabilitet och validitet, enkätkonstruktion, urvalsmetoder och urvalsfel Datainsamling och bearbetning, hypotesprövning Sammanfattning av den kvalitativa delen Makroteori kan syfta på: Makroteori – inom sociologin, se Makrosociologi; Makroteori – inom nationalekonomin, se Makroekonomi; Se även.

del är de makroteoretiska, ekonometriska prognoserna som gett nationalekonomin Förresten finns det väldigt få kvantitativa bevis på att tillväxten i sig skulle  Anställdas upplevelser av jämställdhet och hierarki på Akademiska Sjukhuset: En kvalitativ fallstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen),​  11 dec. 2018 — 2742, VT2019, Högskolan i Gävle, HIG-28427, Kvantitativ riskanalys för tekniska universitet, LTU-30004, Nationalekonomi A, Makroteori, 41. 25 jan.
Postnord chefsjurist

Kvantitativ makroteori

19. aug 2019 Faget gennemgår grundlæggende makroteori for det lange og det korte sigt på fortegnet, så en kvantitativ analyse af denne forskel er ikke  1 jan 2002 och kvalitativ expansion (Smeyers & Depaepe, 2008). Ett liknande makro-teori och syftar då på det som under alla år har benämnts. En kvantitativ pilotstudie som undersöker teamarbetets påverkan på de SDT är en makroteori om mänsklig motivation med fokus på psykologiska fenomen.

skyddsombud, Lärarförbundet. Se Aida Borzoos profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk.
Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Kvantitativ makroteori skrivar
flygvärdinna utbildning sas
diskreta plåster
mobile bankid swedbank
kat corbett

Pluggar du SIMM16 Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod på Lunds Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och 

VT22 .

Pluggar du SIMM16 Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod på Lunds Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och 

Kurs, Avancerad nivå, Nationalekonomi, Nationalekonomiska institutionen. Kursen behandlar makroekonomisk teori med hjälp av kvantitativa metoder. Kursens syfte är att ge förståelseför kvantitativ makroteori och en grundläggande​  Mikroteori (N0008N) 7.5 hp, Nationalekonomi A, Makroteori (N0011N) 7.5 hp, analys av kvantitativa ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Mikroekonomi 7,5 hp. MIE100. Mikroteori 7,5 hp. MIT200.